Čínsko – slovenská spoločnosť pre rozvoj vzájomnej spolupráce

Kultúra a šport

Naše občianske združenie je organizátorom mnohých kultúrnych, umeleckých akcií na ktorých sa prezentuje čínska aj slovenská kultúra. Organizujeme koncerty, výstavy, predstavenia a prinášame možnosť bližšie nazrieť a spoznať kultúrne krásy oboch krajín.

Ekonomika

Spájame partnerov oboch krajín v rámci vzájomných stretnutí a možností spoznať príležitosti na investíciu či oboznámenie sa s novinkami v rôznych oblastiach.

Výskum a vývoj

Pomáhame pri integrácii výskumu a vývoja do rôznych technológií a biznis stratégií. Partnerom pomáhame pri hľadaní vhodných možností v rámci rozvoja výskumu a vývoja.

Vzdelávanie

Odovzdávanie si vedomostí a zručností je základným kameňom úspešného pokroku a práve preto pomáhame sprostredkovať aj možnosti v rámci rozširovania vzdelávania a pomáhania v žiadúcich oblastiach pre obe krajiny.

O nás

Čínsko – slovenská spoločnosť pre rozvoj vzájomnej spolupráce je občianske združenie, ktoré vzniklo 19.11.2008 aby vytváralo možnosti spolupráce pre Čínsku ľudovú republiku a Slovenskú republiku. Našou úlohou je spájať oblasti kultúry a športu, ekonomiky, výskumu, vzdelávania týchto dvoch krajín. Vytvárame priestor pre partnerov z oboch krajín na ich vzájomné stretnutia a možnosti vzájomnej spolupráce. Spájame tieto dve krajiny aj prostredníctvom kultúrnych, umeleckých akcií, na ktorých sa snažíme priblížiť krásy oboch kultúr a ich zvykov. Našim dlhodobým pôsobením medzi slovenskými a čínskymi partnermi neustále budujeme a vytvárame nové priateľské vzťahy, prehlbujeme dôveru a zvyšujeme povedomie o nielen kultúre a zvykoch ale aj o vynálezoch, technológiách a inováciách. Svojou činnosťou sa snažíme upevňovať vzájomné vzťahy a veríme, že naša práca bude aj naďalej prinášať úspešnú spoluprácu a prehlbovať vzťahy medzi našimi krajinami.

V rámci našich aktivít spolupracujeme s Konfuciovým inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.

Galéria

V našej galérií Vám prinášame fotografie a videá z kultúrnych akcií, ktoré sme organizovali.

VÝSTAVA SÔCH ČÍNSKEJ TERAKOTOVEJ ARMÁDY

Výstava jednej z najväčších čínskych pamiatok prvýkrát na Slovensku.

Partneri

Kontakt

Tel : +421 911 539 990

Adresa : Kováčska 6, 831 04 Bratislava

Prejsť na začiatok